mediaserwis

O nas

Szanowni Państwo!

Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Sp. Jawna to nowoczesne przedsiębiorstwo zajmujące się głównie zarządzaniem nieruchomościami i eksploatacją infrastruktury. Realizujemy również zlecenia na usługi specjalistyczne w zakresie konserwacji nieruchomości oraz remontów i regeneracji urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych.

Oferujemy właścicielom, użytkownikom lub posiadaczom nieruchomości kompleksową usługę zarządzania lub administrowania utrzymującego nieruchomości. Zakres usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Istotą działania Mediaserwis jest spełnianie oczekiwań właścicieli poprzez realizację ich celów i zamierzeń oraz pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania dla nieruchomości.

Jesteśmy wiarygodni ponieważ:

  • Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe.
  • Cenimy lojalność i uczciwość wobec klientów oraz szanujemy ich własność.
  • Dysponujemy odpowiednimi narzędziami informatycznymi umożliwiającymi skuteczne zarządzanie nieruchomością a nasze służby konserwatorskie sprawnie likwidują usterki i uciążliwości eksploatacyjne.

Misją Mediaserwis jest zaspokajanie potrzeb naszych Klientów, komfortu i bezpieczeństwa ich pracy i życia zarówno dzisiaj jak i w przyszłości. Podstawową przesłanką organizującą sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa jest poczucie, iż nasz Klient osiąga korzyści współpracując z nami.

Mediaserwis organizuje funkcjonowanie przedsiębiorstwa tak aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Osiągamy to poprzez:

  • dążenie do zapewnienia zgodności świadczonych usług z wymogami prawa,
  • podejmowanie działań w sposób przyjazny dla środowiska, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadowej np. segregując odpady.
  • współpracę z podwykonawcami działającymi w sposób profesjonalny i przy użyciu środków minimalizujących negatywny wpływ na środowisko,
  • realizację wymagań i oczekiwań właścicieli w zakresie celi zapisanych w uchwałach, umowach i wnioskach,
  • zapewnienie, że działania firmy Mediaserwis i Właścicieli są zgodne z prawem.

Mając na uwadze dobro naszych klientów dla uwiarygodnienia rzetelnego i zgodnego z prawem świadczenia przez nas usług poddaliśmy się auditowi certyfikującemu w zakresie zarządzania systemem jakości wg normy ISO 9001:2000, oraz zarządzania systemem środowiska wg normy ISO 14001:2004.

Przedstawiciel akredytowanej holenderskiej firmy KEMA Quality B.V. wykazał, że stosowane przez nas działania i metody pracy w zakresie obowiązującego prawa dotyczącego zarządzania nieruchomościami i świadczenia usług zarządzania infrastrukturą jak również dbania o ochronę środowiska naturalnego są zgodne z europejskim prawem i standardami.

Jako dowód przedstawiamy Państwu uzyskane certyfikaty ISO 9001:2000, oraz ISO 14001:2004. Ciągle podwyższamy nasze kwalifikacje. Pozwala to nam w sposób ciągły i coraz bardziej doskonały wykazywać naszym klientom nasz profesjonalizm we współpracy.

Zapraszamy do współpracy!