mediaserwis

Administrator nieruchomości

Administrator to stanowisko podporządkowane - Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej jako pracownik na umowę o prace lub umowę zlecenie. Administrator nieruchomości

Za całokształt jego działalności odpowiada Zarząd Wspólnoty nawet jeśli osoba wykonująca tę czynność posiada licencje zarządcy.

Ustawa o zarządzaniu nieruchomościami określa, że nieruchomościami mogą zarządzać sami właściciela po przez zarząd lub licencjonowany zarządca, natomiast administrator jest stanowiskiem podporządkowanym w hierarchii zawsze pracodawcy bez obowiązku posiadania licencji.

Do podstawowych obowiązków administratora należy:

  1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą dozorcy i kontrola stanu sanitarno-porządkowego posesji wspólnoty wraz z ogrodem.
  2. Dokonywanie systematycznych przeglądów budynku, składanie sprawozdań z tych czynności oraz kontrolowanie jakości usług w zakresie wywozu nieczystości, wodno-kanalizacyjnych, dostawy energii cieplnej, elektrycznej.
  3. Zgłaszanie drobnych napraw i prac remontowych Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej oraz potwierdzanie odbioru tych prac pod warunkiem, że rodzaj prac nie wymaga uprawnień budowlanych.
  4. Prowadzenie dziennika korespondencji, kompletowanie dokumentów Wspólnoty.
  5. Prowadzenie kasy Wspólnoty i przyjmowanie wpłat mieszkańców, sporządzanie raportów kasowych, odprowadzanie gotówki do banku.
  6. Sporządzanie list dokumentów księgowych, wykazów bankowych, rejestru przelewów przygotowywanych dla biura rachunkowego.
  7. Sporządzanie wykazów płatników podatków od posiadania psów, a także wymaganych w tym zakresie dokumentów.
  8. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.