mediaserwis

Badanie szczelności rurociągów powietrzem

badanie szczelności rurociągów powietrzem

Oferowana przez firmę Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Sp. Jawna metoda badania szczelności rurociągów polega na przetworzeniu ciśnienia powietrza, wprowadzonego jako medium próbne do sprawdzanego rurociągu, na impuls elektroniczny, rejestrowany w pamięci komputera. Wynik próby jest określony w protokole, zawierającym wykres zmian ciśnienia w czasie. Zastosowany program wyklucza ingerencję w przebieg i wynik próby.

Stosuje się do rurociągów o średnicach od 90 mm. Szybkość przeprowadzenia prób z użyciem powietrza (do 20÷30 prób dziennie) oraz dokładność pomiaru są niewątpliwymi atutami proponowanej metody.

  • Badania są wykonywane wg PN EN 1610 - 'Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych'.
  • Oprogramowanie umożliwia archiwizację danych na miejscu badania oraz wydruk protokołów wraz z wykresem ciśnień.
  • Zamiana ciśnienia powietrza na impuls elektryczny umożliwia wykonanie bardzo dokładnych. pomiarów.
  • Manometr dołączony do systemu umożliwia bieżącą kontrolę przebiegu próby.
  • System umożliwia regulację czasu rozpoczęcia pomiaru oraz zakresu ciśnienia próbnego stosownie do wymagań normy.
  • Elementy należące do systemu pomiarowego są legalizowane a całość posiada certyfikat europejski.
  • System pomiarowy jest objęty ochroną patentową.