mediaserwis

Budowa i regeneracje sieci wodno - kanalizacyjnych

Nieszczelne połączenia rur, ubytki w ścianach kanałów oraz powrastane korzenie drzew to typowy wygląd kilkudziesięcioletniego kanału. Przenikanie ścieków do gruntu, a następnie do wód gruntowych - w przypadku ścieków poprodukcyjnych najczęściej aktywnych chemicznie, a nawet toksycznych - stwarza poważne zagrożenie dla środowiska.

Budowa i regeneracje sieci wodno - kanalizacyjnych

Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Sp. Jawna oferuje:

  • RELINING - i krótki relining (rura w rurę);
  • REGENERACJĘ - rurociągów stalowych i żeliwnych przez natrysk poliuretanu, akrylu lub żywic;
  • REGENERACJĘ I USZCZELNIANIE - studzienek rewizyjnych;
  • inspekcję TV wraz z rejestracją video i foto oraz oceną stanu technicznego;
  • naprawy obiektów żelbetowych i murowanych przez iniekcje oraz powierzchniowo materiałami MC Bauchemie, Deitermann, Ombran;
  • izolacje powierzchni zbiorników żelbetowych i stalowych warstwami tworzyw sztucznych, np. poprzez napylenie; wykonanie geomembran pod składowiskami, kompostowniami, zbiornikami, stacjami paliw, itp.
  • bezrozkopowe naprawy przepustów drogowych.

Uszczelnianie

Naprawy miejscowe to nic innego, jak zakładanie w miejscach uszkodzeń, bądź przecieków specjalnych opasek z odpowiednio dobranych materiałów izolujących, które pozwalają na ponowne uruchomienie rurociągu z gwarancją bezpiecznej eksploatacji.